Stöd våra soldater

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över frågan om särskild ekonomisk ersättning till den som genomfört och avslutar sin militärtjänstgöring, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över frågan om militärtjänstgöring ska ge särskilda meritpoäng vid antagning till universitet och högskolor och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att återinföra ett skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer, som bl.a. omfattar svenska veteranstödsorganisationer, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska soldater har under lång tid riskerat livet för mänskliga fri- och rättigheter, för fred och frihet. Deras engagemang är en förutsättning för att Sverige ska vara tryggt och för att vi ska kunna bidra till internationella fredsfrämjande och humanitära insatser som försvarar människovärdet och bidrar till en säkrare omvärld.

Kristdemokraterna är positiva till internationella fredsbevarande och fredsframtvingande internationella insatser eftersom vi anser att vi har ett moraliskt ansvar att även bistå våra medmänniskor utomlands. För att vi ska kunna delta i dessa insatser krävs dock att vi på ett bra sätt också kan ta hand om våra soldater när de avslutar sin tjänstgöring utomlands eller inom Försvarsmakten.

Ett svenskt veterancentrum för att samla specialkompetens kring problem som är knutna till soldatens tjänst och övergången från militär till det civila spelar en avgörande roll, men det krävs fler åtgärder som visar stöd för våra soldater och som underlättar militär–civil karriärväxling.

En soldat som avslutar sin militärtjänstgöring borde erhålla en särskild ekonomisk ersättning baserad på det antal år som personen deltagit i rikets försvar. Militärtjänstgöring borde dessutom ge särskilda meritpoäng vid antagning till svenska universitet och högskolor. En utredning bör därför tillsättas som utreder dessa frågor.

Avslutningsvis föreslås också att det tillsätts en utredning om att återinföra ett skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer, som bl.a. ska omfatta svenska veteranstödsorganisationer.

Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)