Stöd till frivilligorganisationer som tar emot samtal från barn och unga

Motion 2021/22:3440 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga särskilda resurser och direktiv i syfte att stödja frivilliga organisationer som tar emot samtal från barn och unga som mår dåligt, blir utsatta för brott och far illa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under julperioden ökade samtalen till BRIS med 40 procent jämfört med förra året. Utsatta barn som ringt för att söka stöd då de omgetts av fylla och våld i hemmet bl.a. Innan jul fick vi också in rapporter om Fylla och våld i hemmet och en allmän oro för samhällsläget. Bris fick under jullovet ta emot 40 procent fler samtal än motsvarande period förra året.

Tyvärr har också anmälda sexualbrott mot barn ökat konstant sedan 2010. År 2019 fick Polisen in 8 138 anmälningar under januari till oktober. År 2020 var antalet anmälningar under samma period 9 467, vilket är en ökning med 16 procent. Ökningen i år är nästan dubbelt så stor som den näst högsta noteringen de senaste fem åren (Bulletin 22/12 2020).

Det här är mycket anmärkningsvärda och allvarliga siffror som rör utsatta barn och unga. Man kan med stor sannolikhet, dra slutsatsen att kristiden bidragit till dessa ökade siffror.

Nu måste en högre växel läggas i för att skydda barn och unga från att utsättas för hemskheter under sin uppväxt. Helt uppenbart räcker inte regeringens åtgärder till. Under 2020 tillförde regeringen totalt fördelas ca 2,2 miljarder kronor till arbetet med att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa och suicid. Det var dock innan pandemin utvecklats fullt ut. Nu står vi inför ett annat läge där resurser och särskilda åtgärder måste stärkas upp ytterligare. Det måste göras omgående eftersom problembilden finns här och nu, där suicid riskerar öka katastrofalt till följd av pandemins konsekvenser.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)