Stöd till företagare som anställer

Motion 2010/11:A313 av Per Lodenius och Solveig Zander (C)

av Per Lodenius och Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett prova-på-att-anställa-stöd för företagare.

Motivering

För arbetssökanden finns flera olika arbetsmarknadsprogram för att få möjlighet att kunna komma ut på arbetsmarknaden, såsom praktik och olika former av arbetsprövning liksom olika former för kompetensutveckling. Men för att dessa olika former för arbetssökande ska fungera behövs företagare som är villiga att anställa.

Många enmans- och fåmansföretagare har ingen erfarenhet av anställd personal. Det gör att det finns företagare som har mycket arbete och som skulle ha möjlighet att expandera, om de bara hade möjligheten och kunskapen och därigenom vågade att anställa. Men ovissheten om det skulle vara positivt för företagets utveckling och samtidigt osäkerheten för att bli arbetsgivare med allt ansvar det innebär gör att många mindre företagare låter bli att anställa.

Möjligheten till att våga ta steget från företagare till att också bli arbetsgivare skulle underlättas om det fanns möjlighet för enmans- och fåmansföretagare att få stöd och hjälp liknande de som finns för arbetssökande. Ett ”prova-på-att-anställa-stöd” från Arbetsförmedlingen. Företagaren skulle också i samband med detta stöd få hjälp med information om vad som gäller vid en fortsatt anställning och stöd till vad man som arbetsgivare behöver göra, då kunskapen ofta inte finns hos företagaren i dessa frågor.

Vi har många företagare som har mycket att göra och som skulle ha möjlighet att anställa men som i dagsläget inte vågar ta det steget. Tänk om de som har arbetsuppgifter åt fler skulle våga pröva att anställa.

Stockholm den 22 oktober 2010

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)