Stöd till arbetslösa ungdomar från dag 1

Motion 2010/11:A341 av Isak From och Roza Güclü Hedin (S)

av Isak From och Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Motivering

Dagens höga ungdomsarbetslöshet är ett slöseri med en hel generations kunskaper och engagemang. Nu när de största ungdomskullarna sedan 1960-talet lämnar gymnasiet, samtidigt som fyrtiotalisterna går i pension, måste vi uppmuntra företag och organisationer att tidigarelägga framtida anställningar genom att genomföra ett brett generationsväxlingsprogram.

Många unga som inte får jobb saknar en fullständig gymnasieexamen. Vår långsiktiga ambition är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. Vi menar att det finns ett behov av att införa ett ungdomslyft för att ge unga arbetslösa möjlighet att läsa in gymnasiet med rimliga villkor. Sverige behöver också fler entreprenörer, även unga entreprenörer. I kommuner och regioner kan företagskuvöser för unga entreprenörer erbjuda riktat stöd, rådgivning, mentorer och möjligheter att få kontakter och bygga nätverk för erfarenhetsutbyte och lärande. Varje insats för att minska ungdomsarbetslösheten är en långsiktig samhällsvinst. Därför vill vi att ungdomar från sin första arbetslösa dag får hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen. Därför vill vi ta bort det aktivitetsförbud som den borgerliga regeringen har infört.

Stockholm den 22 oktober 2010

Isak From (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)