Stöd för start av näringsverksamhet

Motion 2010/11:A244 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även personer med anställning ska kunna använda sig av ”stöd till start av näringsverksamhet”, s.k. starta-eget-bidrag, helt eller delvis under en övergångstid.

Motivering

Idag måste du i princip vara eller riskera att bli arbetslös för att ha rätt att få starta eget bidrag.

Om vi ska klara sysselsättningsmålen och välfärden behöver Sverige fler företag och fler företagare. Vi behöver att fler vågar ta steget från anställning till att utveckla sin idé och starta ett eget företag. Regelsystemet gynnar idag inte dessa kreativa personer eftersom det nästan utan undantag är de som är arbetslösa som får möjlighet att ta del av ”Stöd till start av näringsverksamhet”, det så kallade starta eget-bidraget.

Eftersom de framgångsrika företagsidéerna inte bara förekommer hos dem som är arbetslösa bör stödet även kunna ges till den som har en anställning men vill börja utveckla ett eget företag under tiden. Om en anställd till exempel minskar sin tjänstgöring till 50 procent borde det vara möjligt att erhålla ”starta eget bidrag” för att på halvtid starta igång företaget. En mjukare och tryggare övergång mellan anställning och det nya livet som företagare gynnar även samhället som kan se fler nya entreprenörer födas och blomstra.

Idag gäller starta eget bidraget på heltid under sex månader. En bättre och mer flexibel lösning vore möjlighet att avsätta samma summa till att själv avgöra hur det ska tas ut under ett års tid. Den som vill starta företag borde själv få avgöra vilken nivå man tar ut starta eget-bidraget under året i relation till hur många procent man arbetar kvar i sin anställning.

Stockholm den 19 oktober 2010

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)