Stöd för innovatörer och uppfinnare

Motion 2019/20:1155 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökat stöd för innovatörer och uppfinnare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns det många goda idéer som tyvärr inte kommer till kommersiellt bruk och därmed inte kan bidra till att skapa jobb och företagsamhet i Sverige.

Jag har haft löpande kontakt med ett antal olika innovatörer i Gävleborg som uppfattar att det finns mycket resurser i systemet till stöd men inte tillräckligt väl på mikronivå. Hur ska en liten entreprenör med en god affärsidé ha råd att utveckla sin produkt? Entreprenörer behöver liksom alla andra mat på bordet även under tiden som produkten och systemet utvecklas. Bor man i Delsbo och har en god idé så måste man kunna få ett bättre och mer långsiktigt stöd till dess att man har kommit igång med sin affärsidé.

I dag kan man erhålla stöd en kortare tid men för en komplicerad uppfinning så borde a-kassan eller andra offentliga ersättningar kunna ersättas av ett starta-eget-bidrag under en tid av 6–24 månader.

Det ska självklart vara väl avvägt så att inte ett stödsystem skapar en osund konkurrens mot befintliga företagare utan det måste finnas ett ordentligt kontrollsystem som med fördel skulle kunna hanteras av Almi eller motsvarande organisation.

Regeringen borde initiera en utredning om hur man kan förbättra stödet till innovatörer och uppfinnare i Sverige.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)