Stimulera arbete genom förändrat grundavdrag

Motion 2018/19:233 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning som har till syfte att förändra grundavdraget så att det stimulerar människor att arbeta mer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fysiska personer har rätt till grundavdrag. Grundavdraget undantar en del av inkomsten från skatt, och lindrar därmed beskattningen för låginkomsttagare. Grundavdragets utformning är konstruerad att du får det högsta grundavdraget vid en inkomst på 121700 kronor. Efter en inkomst på 121700 så minskar grundavdraget. Om grund­avdraget förändrades så att man fick ett högre grundavdrag än i dagens system vid en inkomst på 240000 och en något snabbare avtrappning så skulle det stimulera till fler arbetade timmar i Sverige. För att klara välfärden i framtiden så är det nödvändigt att få fler arbetade timmar. Då är det rimligt att man stimulerar till att behålla mer av sin lön för att jobba mer.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-31 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)