Statliga stimulansbidrag till gruppboende för dementa

Motion 1988/89:Bo226 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :Bo226

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Statliga stimulansbidrag till gruppboende för
dementa

Hemställan

Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:So459 hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag om statligt stimulansbidrag
för gruppboende för dementa i linje med vad som anförts i
motionen.

Stockholm den 23 januari 1989

Bengt Westerberg (fp)

Ingemar Eliasson (fp)

Karin Ahrland (fp)

Charlotte Branting (fp)

Sigge Godin (fp)

Ingela Mårtensson (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Kerstin Ekman (fp)
Karl-Göran Biörsmark (fp)
Birgit Friggebo (fp)

Elver Jonsson (fp)

Anne Wibble (fp)

Daniel Tarschys (fp)

Mot.

1988/89

Bo226-234

1 Riksdagen 1988189.3sami. Nr Bo226 -234

1

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)