Statliga jobb på mindre orter

Motion 2021/22:832 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S)

av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statliga jobb på mindre orter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under pandemin har vi alla satts på prov. Hela samhället har fått ställa om. Många med möjlighet att arbeta hemifrån har kunnat göra det och vi kan nu se att allt fler erbjuder sina medarbetare möjlighet att delvis eller helt fortsätta jobba hemifrån trots att restriktioner släpps. Denna omställning möjliggör nya tankar. Det finns idag väldigt många som av olika skäl vill bo och verka i mindre orter, på landsbygd eller glesbygd.

På många mindre orter finns det i regel en hel del välmående, framgångsrika företag inom bla industrin. Det är små företag och ofta med nischade uppgifter. För en familj där den ena partnern jobbar inom dessa företag finns det ofta inte motsvarande jobb för den andra partnern vilket kan leda till att man väljer bort - eller flyttar från orten för att båda ska kunna arbeta.

Jag anser därför att man behöver tänka nytt och tänka om kring våra statliga jobb. Det borde i arbetsbeskrivningen (när man söker ett jobb) erbjudas möjlighet att jobba från den ort man bor i. Detta skulle kunna möjliggöras genom att man samverkar med kommuner och erbjuder tex utrymme/kontor i kommunernas lokaler. Dessa skulle kunna utformas på ett sådant sätt att man garanterar sekretess och god arbetsmiljö. Det skulle öppna upp möjligheten för mindre orter att erbjuda kvalificerade jobb och för de statliga företagen och myndigheterna att finnas på plats, om än inte fysiskt så i personlig form.

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)