Statliga företag

Motion 2006/07:N310 av Kent Persson m.fl. (v)

av Kent Persson m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utförsäljning av statliga företag.

2Motivering

I budgetpropositionen för 2007 anger regeringen som mål att sälja ut statliga företag till ett värde av ca 50 miljarder kronor per år de kommande tre åren. Regeringen menar att intäkterna ska användas till att amortera av statsskulden. Tanken är att minskningen av räntekostnaden möjliggör satsning på mer angelägna ändamål. Inom OECD är Sverige ett av få länder som har offentliga nettotillgångar i stället för skulder. Detta gynnsamma ekonomiska skuldläge samt de överhuvudtaget starka offentliga finanserna kan inte på något sätt motivera att statliga företag ska säljas. Vänsterpartiet avvisar regeringens planer på utförsäljning av statliga företag.

I dag äger svenska folket 55 företag eller koncerner. Totalt är ca 190 000 personer anställda i företag med statligt ägande. Det sammanlagda värdet av företagen bedöms enligt regeringens verksamhetsberättelse 2005 uppgå till ca 675 miljarder kronor, vilket gör staten till största aktieägare på Stockholmsbörsen.

Vänsterpartiet menar att en viktig del i synen på att hela Sverige ska leva är att viktig infrastruktur och riktiga naturtillgångar ska vara ett ansvar för hela samhället. Statliga företag spelar en viktig samhällsekonomisk roll och skapar jobb i landets alla regioner. Vi tycker att det är bra att företagen är vinstskapande, det ger ett tillskott till statskassan på ca 15 miljarder kronor per år. Det vore ekonomiskt vansinne att sälja lönsamma och väl fungerande statliga företag.

Det statliga ägandet bör i stället utvecklas för att vi medborgare som gemensamma ägare ska kunna se en effektiv och lönsam produktion av varor och tjänster. Det gemensamma ägandet ska fungera som verktyg och förebild för hela näringslivet. De statliga företagen ska bidra till innovationer, produktutveckling och långsiktigt till en hållbar tillväxt.

De statliga företagen ska gå i spetsen för både teknisk utveckling och arbetsplatsdemokrati och ligga i framkant när det gäller miljö, socialt ansvar och jämställdhet och för att motverka diskriminering. Öppna bolagsstämmor, där medier och vanliga människor kan delta, skulle bidra till att demokratisera och skapa öppenhet i de statliga företagen.

Vad som här anförts om utförsäljning av statliga företag bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 oktober 2006

Kent Persson (v)

Torbjörn Björlund (v)

Josefin Brink (v)

Kalle Larsson (v)

LiseLotte Olsson (v)

Gunilla Wahlén (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)