Statliga bolag

Motion 2004/05:N256 av Maria Larsson m.fl. (kd)

av Maria Larsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2004/05:N256

av Maria Larsson m.fl. (kd)

Statliga bolag

1

Sammanfattning

I denna motion redogör Kristdemokraterna för sin syn på statliga bolag och statligt ägande.

Vi anser att det alltid måste finnas ett tydligt formulerat skäl till varför staten ska äga ett visst bolag. De bolag staten äger bör alltid vara ett föredöme och drivas och förvaltas utifrån en etisk grund. För att komma tillrätta med de excesser som förekommit vad gäller löner och fallskärmar till personer i företagsledande ställning, föreslår vi ett slopande av alla bonusar och att det sätts ett tak för den lön som en vd i ett statligt ägt företag kan få. Detta tak bör motsvara tio gånger genomsnittslönen i företaget.

Det enskilda ägandet i samhället måste öka. En sådan utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)