Statlig samordning för AT- och ST-tjänstgöring

Motion 2018/19:2785 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad statlig samordning kring AT-blocken i läkarutbildningen och ST-läkartjänsterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjukvården ska utgå från patienternas behov och inte krångliga regelverk. Vi behöver bygga ut sjukvården för att kunna utöka valfriheten för patienten, korta vårdköerna samt garantera att kvaliteten på vården är fortsatt hög.

Det råder brist på vissa typer av specialistläkare, erfarna sjuksköterskor samt specialistsköterskor. Det börjar även uppkomma brist på undersköterskor.

181123 beslutades om proposition 2017/18:274 som innebär att en ny bastjänstgöring för läkare införs med start 2020. Förändringen innebär att läkarutbildningen förlängs från 5,5 år till 6år och att utbildningen är legitimationsgrundande. Detta innebär att AT-tjänstgöringen på sikt kommer att fasas ut och att en bastjänstgöring (BT) istället kommer att införas. Här kommer en placering inom primärvården att vara obligatorisk. BT blir en fristående första del av ST. För att få påbörja en ST-utbildning måste BT dock vara godkänd. Utbildningssamarbetet med Åland är numera fastställt.

För att inte få någon inlåsningseffekt och riskera att läkare inte får sin legitimation kommer AT-blocken att finnas kvar flera år till och sedan fasas ut. Det bör tills dess vara en ökad nationell samordning kring AT-blocken samt en utökad regional/lands­tingssamordning av ST-blocken.

I regeringsuppdraget ”Framtidens vårdkompetens”, där olika vårdyrken med högskolekompetens finns representerade, finns ett diskussionsunderlag utformat av Socialstyrelsen och Universitets- och högskolerådet för att kunna hitta former hur kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas. Detta är under utredning, men ovanstående är några förslag som bör utredas.

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)