Statlig mark för bostadsbyggande

Motion 2002/03:Bo311 av Mikael Damberg och Carina Moberg (s)

av Mikael Damberg och Carina Moberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överlåtelse av statlig mark till kommuner och bostadsföretag för uppförande av hyresrättslägenheter.

Motivering

I stora delar av landet och främst i Stockholmsområdet råder en kraftig bostadsbrist. Unga människor tvingas vänta med att flytta hemifrån och starta sina egna fria liv. Trångboddheten breder på nytt ut sig i de mest utsatta bostadsområdena.

De senaste årens nyproduktion av bostäder har nästan uteslutande handlat om bostadsrätter samt ett litet antal mycket dyra hyreslägenheter. Den utförsäljning av hyreslägenheter och ombildningen till bostadsrätter som genomförts i Stockholmsområdet under de senaste åren har ytterligare försämrat möjligheterna för ungdomar och människor med vanliga inkomster att skaffa sig en egen bostad. Segregationen har ökat. Det låga bostadsbyggandet i storstadsregionerna leder också till minskad ekonomisk tillväxt.

För att vända utvecklingen krävs en kraftfull och långsiktig bostadspolitik. Trots det särskilda investeringsbidraget till nybyggnation av hyresrätter byggs fortfarande alltför få hyreslägenheter.

Det krävs ett ökat samspel mellan stat och kommuner för att öka byggandet av hyreslägenheter till rimliga kostnader. Om boendekostnaderna vid nyproduktion skall kunna hållas låga utan riktade subventioner måste kostnaderna för mark, anslutningsavgifter och byggande hållas låga.

Staten har ett betydande markinnehav i storstadsområdena. Ett exempel är norra Solna (och Sundbyberg) där statligt ägda Vasakronan innehar delar av det tidigare militära övningsområdet Järvafältet. På denna mark, centralt belägen i Storstockholm, kan flera tusen bostäder byggas.

Statliga markområden som detta och liknande i storstadsregionerna bör till en låg kostnad kunna överlåtas till bostadsföretag eller kommuner som är beredda att uppföra hyresbostäder och som ställer garantier för att hyreshusen inte säljs eller omvandlas till bostadsrätter.

Stockholm den 17 oktober 2002

Mikael Damberg (s)

Carina Moberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)