Statlig livsmedelskontroll

Motion 2019/20:1691 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig livsmedelskontroll och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det kommunala självstyret är viktigt för att ge väljarna en mer nära makt att avgöra sin egen livssituation. Emellertid är det ändå otvetydigt så att alla kommuner inte har vare sig kompetensen eller kraften att lösa vissa ansvarsområden på bästa sätt. Ett av dessa ansvarsområden är livsmedelskontrollen, där staten har det övergripande ansvaret för de större livsmedelsanläggningarna, men där kommunerna tar ansvar för grossister, livsme­delsbutiker och restauranger. Konsumenterna förtjänar en enhetlig och kompetent livs­medelskontroll. Mot den bakgrunden bör regeringen verka för att frånta kommunerna ansvaret för livsmedelskontroller för att istället lägga hela ansvaret på den statliga tillsynsmyndigheten.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)