Startjobbskatteavdrag

Motion 2018/19:993 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett införande av ett startjobbskatteavdrag där de första arbetsinkomsterna i livet görs skattefria för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk arbetsmarknad utmärker sig med höga trösklar in på arbetsmarknaden. Glappet mellan unga och medelålders är dramatiskt högre i Sverige än jämförbara länder, och etableringstiden för nyanlända är lång. Ska glappet minska behöver det blir mer lönsamt att arbeta just i skeendet när man tar sig in på arbetsmarknaden.

Det handlar om att förbättra förutsättningarna för nya jobb att växa fram, att investera i utbildning men framför allt: att öka drivkrafterna till jobb och egen försörjning. En sådan lösning är ett startjobbskatteavdrag som gör att de första arbetsinkomsterna blir helt skattefria. För att öka nyanländas möjligheter till en nystart i Sverige bör regeringen därför överväga att införa ett startjobbskatteavdrag.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)