Starta-eget-bidrag

Motion 2010/11:A383 av Lars Isovaara (SD)

av Lars Isovaara (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till start av näringsverksamhet.

Motivering

Sverige har många företag, men få företagare, och ligger i sammanhanget i Europas lägsta division. Detta förhållande bidrar till att flexibiliteten på arbetsmarknaden hämmas, då många orter inte sällan är beroende av ett eller ett fåtal företag. Dessutom innebär det låga företagandet att för få nya, stora och sysselsättningsskapande företag växer fram. Denna trend måste brytas. Samhället måste stimulera och uppmuntra företagsamhet och arbete.

Stöd till start av näringsverksamhet, även kallat starta-eget-bidrag kan vara avgörande för att få en ny verksamhet att fungera under den, i ekonomiskt hänseende, kritiska startperioden.

Det nuvarande bidraget ges under högst 6 månader. Mot bakgrund av ovanstående finns det skäl att överväga en utökning av tidsperioden för erhållande av stöd till 9 månader.

Stockholm den 27 oktober 2010

Lars Isovaara (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)