Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma

Motion 2018/19:152 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka tiden för tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett program för starta-eget-bidrag till yrkesverksamma och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver fler företag om vi ska klara framtidens utmaningar och förutom företagsklimatet i största allmänhet kan initiativ från staten göra riktade insatser för denna måluppfyllelse.

I Sverige finns sedan länge möjligheten att få stöd till start av näringsverksamhet, även kallat starta-eget-bidrag, genom program som hanteras av Arbetsförmedlingen. För att få delta i dessa program krävs dock att man är arbetslös och passar in i något av ett antal förutbestämda kriterier. Det är relevant att framhålla att denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd överlag är framgångsrik och att siffrorna ser bra ut gällande att deltagarna hittar en fast försörjning efter programmet.

Vi menar dock att de som har störst förutsättningar att starta och driva framtidens innovativa och högteknologiska företag förmodligen inte återfinns i kategorin arbetssökande, utan i de allra flesta fall bygger upp sina företag genom andra vägar. Har man ett fast arbete och bär på en företagsidé kan dock steget vara stort att lämna en trygg anställning för att försöka driva ett eget företag, varpå samhället riskerar gå miste om vad som skulle kunna få ekonomin och arbetsmarknaden att växa.

Idag finns en lag om rätt till tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet under vissa fastställda kriterier, t.ex. att verksamheten inte får konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Detta är givetvis bra men kan dock ske i högst 6 månader, vilket bör förlängas till 9 månader.

Vidare menar vi att regeringen ska ta initiativ till att starta upp ett program för starta-eget-bidrag för yrkesverksamma. Ersättningen ska motsvara den som råder för arbetslöshetsersättning men utan nedtrappning i ersättningsnivå utöver maxtiden. Starta-eget-bidraget ska i övrigt omgärdas av likvärdiga krav som idag ställs av Arbetsförmedlingen. För att få ingå i programmet ska höga krav ställas, där affärsidén t.ex. kretsar kring en ny innovation och att potential bedöms finnas för tillväxt. Man kan också resonera kring om ersättningen ska vara ett rent bidrag eller om det ska omvandlas till ett förmånligt lån om företaget överlever en viss tid och får upp sin omsättning över en viss gräns. Detta givetvis för att minska konkurrenssnedvridning.

Det är inte heller säkert att detta, likt det traditionella starta-eget-bidraget, bör bedrivas i Arbetsförmedlingens regi. Ska man ha fram företagsidéerna med högst potential är det mer rimligt att programmet hanteras centralt, t.ex. inom Tillväxtverket.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Magnus Persson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-23 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)