Stärkta förbindelser mellan Sverige och Taiwan

Motion 2020/21:2995 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka förbindelserna mellan Sverige och Taiwan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Taiwan är en välutvecklad demokrati med god efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och rankas av bland annat Reportrar utan gränser som det land i Ostasien med mest väl­utvecklad pressfrihet. Sverige och Taiwan har också nära handelsförbindelser och ett utvidgat samarbete mellan Sverige och Taiwan skulle gynna båda parter.

Idag har Business Sweden ett kontor i Taipei som också ger viss konsulär hjälp till svenskar i Taiwan. Taiwan är representerat i Sverige genom Taipei Mission in Sweden.

Många andra länder som är representerade i Taipei låter den representationen ske genom särskilda kontor eller institut (exempelvis British Office Taipei och American Institute in Taiwan) och vissa länder ger också den taiwanesiska representationen vissa privilegier såsom exterritorialitet och diplomatisk immunitet för de utsända (exempelvis gör USA detta).

Två viktiga sätt att stärka samarbetet och förbindelserna mellan Sverige och Taiwan skulle därför vara att dels tillskapa ett Sweden Office Taipei, där Business Sweden ingår som en del snarare än att vara huvudorganisation. Det för att visa att representationen är bredare än rent affärsmässig. Dels att stärka den taiwanesiska representationens status i Sverige, exempelvis genom exterritorialitet eller diplomatisk status för den utsända personalen.

Det skulle också bli en tydlig markering mot omvärlden om Sveriges syn på Taiwan.

 

 

David Josefsson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)