Stärkt vittnesskydd

Motion 2015/16:2976 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett stärkt vittnesskydd vid rättegångar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att personer som varit på plats och sett när brott begåtts inte vill vittna har blivit ett ökande problem i samhället. Enligt en undersökning har åtta av tio polisutredare tvingats lägga ner förundersökningar då vittnen inte velat berätta om vad de sett.

Det är grundläggande i ett demokratiskt samhälle med ett starkt rättsväsende. Tilliten till rättsväsendet kan dock urholkas om vittnen på grund av hot inte vågar stå fram och vittna.

Att vittna i en rättsprocess kan i sig vara en omtumlande upplevelse. Att stå fram offentligt och vittna mot kriminella personer kan skapa rädsla över sin egen och familjens säkerhet. Idag blir personuppgifter offentliga i samband med rättegång.

Vittnen måste få ett starkare vittnesskydd och åtgärder för att genomföra det måste tas fram. Detta bör ges regeringen till känna.

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)