Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Motion 2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en 24-årsregel, likt den som finns i Danmark, för den som gifter sig med någon utanför EU och sedan vill få honom eller henne att anhöriginvandra hit, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äktenskap präglade av tvång och hedersförtryck drabbar främst personer med utländsk bakgrund och kan se olika ut från fall till fall. Ibland arrangeras sådana äktenskap exempelvis genom att en person som vuxit upp här tvingas gifta sig med någon från hemlandet. Ibland kan det till och med ske genom att en person vilseleds till att åka på semester till hemlandet, för att sedan mot tvång ingå äktenskap.

För att stävja det stora mörkertalet tvångsäktenskap som sker på det ovan beskrivna sättet, och som kanske aldrig kommer till rättsväsendets kännedom, har vårt grannland Danmark infört en så kallad 24-årsregel. Regeln innebär att båda parter i ett äktenskap måste ha fyllt 24 år, för att den ena parten ska kunna anhöriginvandra till Danmark från ett land utanför EU.

Resonemanget bakom regeln är att det generellt bör vara svårare att tvinga en 24-åring, som kanske hunnit utbilda sig, som flyttat hemifrån och som blivit ekonomiskt självständig till äktenskap, jämfört med en 18-åring som helt eller delvis lever ett liv styrt av släkt och familj.

Erfarenheterna från Danmarks nu mer än tio år gamla reform, visar att 24-årsregeln gav en relativt snabb effekt. Den förändrade migrationen till Danmark på så sätt att giftermål minskade som skäl till anhöriginvandring bland mycket unga. Vi anser därför att en 24-årsregel även bör införas i Sverige, för att stävja det stora mörkertalet tvångsäktenskap som aldrig kommer till rättsväsendets kännedom.

Richard Jomshof (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Adam Marttinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)