Stärkt sjukförsäkring

Motion 2017/18:1373 av Emanuel Öz (S)

av Emanuel Öz (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och stärka skyddet i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som har förtidspension s.k. sjukersättning har en ekonomiskt besvärlig situation. Att vara handikappad från unga år eller få en sjukdom som gör det omöjligt att kunna arbeta eller studera ger också en livslång besvärlig situation. Om man överhuvudtagetr och orkar arbeta, så får man inte arbeta mer än fem timmar i veckan och inte tjäna mer än 5000 kr i månaden för att få behålla sjukersättningen.

När människor uppnår ålderspension har de i regel under de aktiva åren både hunnit skaffa sig ett komplett hem och kunnat leva ett normalt liv när det gäller det ekonomiska. För de som i tidig ålder får sjukersättning finns inte den möjligheten, utan de lever fattiga hela livet. Dessutom ger sjukersättningen inga ålderspensionspoäng. Efter fyllda 65 år bli man ännu fattigare. Det kan inte vara rimligt i ett välfärdssamhälle som Sverige att människor med de största behoven ska leva hela sitt liv i fattigdom, beroende av andras välvilja. Det är därför av vikt att sjukersättningen uppräknas i syfte att rimliggöra levnadsstandarden så att den som uppbär sjukersättning ska kunna leva normalt som andra människor i vårt samhälle.

Därtill behövs ett förstärkt skydd i sjukförsäkringen. De som uppbär sjukpenning och sjukersättning behöver känna sig trygga och säkra med att de erhåller ekonomisk ersättning som de är berättigade till.               

Emanuel Öz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)