Stärkt rättstrygghet och rättssäkerhet

Motion 2002/03:Ju364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Att bli utsatt för ett brott är en allvarlig kränkning. Att staten klarar av den grundläggande uppgiften att trygga medborgarna från att bli utsatta för brott är nödvändigt för samhällets trygghet och öppenhet. Där så inte är möjligt, måste samhället gripa och beivra brottslingarna. I dag växer otryggheten, och tre av fyra brott klaras aldrig upp.

I denna motion vill folkpartiet liberalerna lyfta fram de växande problemen med otrygghet och rättsosäkerhet som vi ser i samhället. Vi vill också visa på problem och brister i kedjan av rättsvårdande arbete, från polisens utredning av brott, genom åklagares och domstolars arbete, till kriminalvårdens rehabilitering av den dömde gärningsmannen. I denna sammanfattning lyfter vi fram de punkter som är särskilt aktuella.

Bättre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)