Stärkt medborgerlig identitet

Motion 2021/22:321 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utökad exponering av nationalsymboler i officiella sammanhang och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges nationalsång och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot att skända nationalsymboler och tillkännager detta för regeringen.

Utökad exponering av nationalsymboler i officiella sammanhang

På flera olika sätt har svenskarna lyckats skapa sig ett varumärke internationellt. Vi förknippas ofta med kvalitet, mänskliga rättigheter och ingenjörskunskap. Flera ton­givande personer från vårt land har deltagit vid olika internationella samtal där freds­samtal har ägt rum och där lösningar på konflikter diskuterats. I en alltmer globaliserad värld lär inte de internationella kontakterna minska utan snarare tvärtom – och då är det viktigt att vi också tar till vara det som ses som självklart i de allra flesta av världens länder. I Sverige har den ökade internationaliseringen medfört att nationella särdrag och symboler har hamnat utanför fokus. Det är ur ett globalt perspektiv en ganska unik före­teelse, vilket är tydligt om man ser en amerikansk president på tv eller för den delen en brittisk monark. Vid dessa tillfällen finns ofta en nationalsymbol som den amerikanska flaggan framför eller bakom podiet.

Vi är många som saknat den svenska flaggan i samband med viktiga sammanhang. Under coronapandemin har dock den svenska flaggan visat vilken betydelse den har med sitt samlande och enande budskap, då politiker på alla nivåer plötsligt ville bära en pin på kavajslaget med den svenska flaggan alternativt ha en eller flera flaggor i anslut­ning till olika presskonferenser. Lyckligtvis finns den svenska fanan också upphängd i riksdagens plenisal sedan en tid tillbaka, även om den inte riktigt sitter nära talarstolen eller talmannens plats, dit kamerorna oftast är riktade. Den bör naturligtvis vara place­rad på ett sätt så att den syns när tidningarna eller nyhetskanalerna gör sina reportage. För att våra företrädare ska kunna företräda vårt land både internationellt och nationellt behöver vi stärka den nationella förankringen och våra medborgares nationalkänsla. Riksdagen bör ge regeringen i uppgift att ta fram förslag för att öka samhörigheten bland invånarna genom en ökad exponering av nationalsymboler i officiella samman­hang.

Officiell nationalsång

Rent juridiskt saknar Sverige i dag en officiell nationalsång. Du gamla, du fria, skriven av Richard Dybeck (1844) anses i praktiken vara Sveriges nationalsång men det saknas ett officiellt politiskt beslut så det baseras egentligen enbart på tradition. Vi använder den i dag som nationalsång både vid officiella tillställningar såsom statsbesök och vid sportevenemang där Sverige deltar. Den utmärker sig även som världens enda national­sång som inte enbart hyllar det egna landet, utan i vårt fall hela Norden. Riksdagen bör uppmana regeringen att en gång för alla anta Du gamla, du fria som Sveriges national­sång.

Kriminalisering av att skända nationalsymboler

Vår flagga kan ses som den absolut starkaste symbolen för vårt land. Det är en symbol som är tänkt att omfamna samtliga medborgare i Sverige och som vi bör bära med stolt­het. År 1971 avskaffades det tidigare grundlagsfästa förbudet att skända nationalsymbo­ler, och efter det har vi sett hur det allt oftare sker flaggbränningar och andra provoce­rande aktioner mot våra nationalsymboler. Detta bör inte under några omständigheter accepteras, och riksdagen bör omedelbart ge regeringen i uppgift att kriminalisera skän­dande av nationalsymboler.

Markus Wiechel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-23 Granskad: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)