Stärkt konsumentskydd för bostadsrättsköpare vid nyproduktion

Motion 2018/19:1390 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)

av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt konsumentskydd för köpare av bostadsrätter vid nyproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid eller inför byggnation av bostadsrättsfastigheter förekommer det ofta att konsumenter som vill ha en bostad i projektet lägger en form av insats för att få rätt till en lägenhet långt innan fastigheten är färdigställd. Att köpa en nyproducerad bostad av en byggherre skiljer sig till stora delar från att köpa en redan befintlig bostad av en privatperson på eftermarknaden.

Svenska Dagbladet (SvD) har i tidningsartiklar visat på risker med aktörer på bostadsmarknaden som väljer att inte trygga konsumenterna med en fullföljdsgaranti hos ett försäkringsbolag utan istället genom en så kallad moderbolagsborgen. SvD har också redogjort för att en mängd byggare helt avstått från att försäkra köparnas insatser genom att i förväg innan fastigheten är färdigställd på en bostadsrättsföreningsstämma bestämma att slutlig anskaffningskostnad anses vara känd.

Skulle föreningen när bygget är klart inte ha fått alla bostadsrätter sålda riskerar föreningens ekonomi att drabbas hårt och bostadsrättsinnehavarna får stå med kraftigt höjda kostnader jämfört med vad som presenterades när de gick in i projektet. I värsta fall kan bostadsrättsinnehavaren vara tvungen att sälja med förlust. Hela föreningen kan också tvingas i konkurs.

Det är mycket svårt för en vanlig konsument att överblicka en tillblivande bostadsrättsförenings ekonomi och skaffa sig kunskap om ifall byggherren har fullgoda försäkringsgarantier för förskott och insatser. Konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt vid nyproduktion behöver därför stärkas.

Jonas Eriksson (MP)

Emma Hult (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)