Stärkande av Sveriges arbete för ett fritt Västsahara

Motion 2021/22:1792 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka Sveriges roll för att fortsatt stå upp för Västsahara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I flera decennier har den marockanska ockupationen pågått i Afrikas sista koloni och rapporteringen om situationen är liten i Sverige. De som lever i flyktinglägren är beroende av hjälp utifrån. ”Inskränkningar av de mänskliga rättigheterna är särskilt påtagliga för personer och enskilda organisationer som verkar för det västsahariska folkets självbestämmande.”  Under det senaste året har utvecklingen eskalerat när det tidigare eldupphöret bröts och fredliga demonstranter angreps. Situationen är därför ännu mer akut och det är av största vikt att säkerställa att Sverige gör vad man kan för att stärka det västsahariska folkets rättigheter.

Svenska företag eller andra aktörer borde få tydligare information och ges bättre möjligheter att stoppa eventuella investeringar i Marocko baserat på att de kan riskera att legitimera brott mot mänskliga rättigheter. I andra länder finns en sådan avrådan, det exemplet borde Sverige följa.

Likaså borde Sverige ställa än tydligare och skarpare krav gällande upprättande av legitima avtal med västsahariernas representanter, kopplat till alla naturtillgångar som utvinns av andra länder i Västsahara.

Men även att berörda länder stärker upp efterlevnaden av FN:s och EU:s regelverk kring barns rättigheter gällande de undernärda västsahariska barnen i flyktinglägren och de västsahariska ungdomarna.

Idag nyttjar Marocko Västsahara för naturresurser trots att EU-domstolen fastställt att gällande avtal inte omfattar det ockuperade Västsahara. Sverige behöver stå upp för mänskliga rättigheter och vara en stark röst mot ockupation och de som bryter mot FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

 

 

Elin Gustafsson (S)

 

Carina Ohlsson (S)

Sanne Lennström (S)

Sofia Amloh (S)

Annika Strandhäll (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)