Stärk svensk livsmedelsproduktion

Motion 2018/19:1456 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i syfte att möjliggöra en stärkt och ökad svensk livsmedelsproduktion flytta beslutsrätten om rovdjursförvaltning närmare dem det berör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska vargstammen var nära nog utrotad under 1800-talet då vargjakten var oreglerad. Dagens vargstam är därför sprungen ur endast fem vargar, vilket lett till att dagens vargstam lider av inavelsproblematik.

Detta behöver beaktas särskilt.

Vargen är från födseln en dålig jägare och om mat finns lättillgängligt lär sig vargen snabbt genom generationsöverföring var den finns.

I närheten av människan finns lättillgänglig mat i form av bland annat får, något som våra lantbrukare alltför ofta sorgligt fått erfara.

Många är också rapporterna om att varg vågat sig nära människan, följt skolbarnen från skolbussen, strukit längs gårdens husknutar, fällt tamboskap och dödat hundar. Dessa rapporter leder naturligtvis till stora känslor.

De som lever nära vargen känner att de måste skydda sina djur, sin inkomstkälla och sin trygghet, sin familjs trygghet.

Och lika stora känslor väcker rapporterna hos de som vill rädda vargen från att jagas.

Men de som i sin iver över att bevara varje varg höjer sina röster för att förbjuda vargjakt, gör kanske vargen en björntjänst. Därför att om inte jakten är reglerad så är den oreglerad.

Ska vi kunna samexistera med varg och om lantbrukare ska våga ha kvar och även utöka sin livsmedelsproduktion, måste vi åter lära vargen att vara skygg för människan och det möjliggörs bäst genom jakt.

Det finns därför starka skäl att, med hjälp av nytillkommen svensk forskning om hur stor en gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen är som grund, göra en översyn av att flytta beslutanderätten om rovdjursförvaltning till att ligga så nära dem det berör som möjligt.

Jag önskar att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i syfte att möjliggöra en ökad svensk livsmedelsproduktion flytta beslutsrätten om rovdjurs­förvaltning så nära dem det berör som möjligt, och tillkännager detta för regeringen.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)