Stärk konkurrenskraften hos de blå och gröna näringarna

Motion 2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2015/16:3018

av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Stärk konkurrenskraften hos de blå och gröna näringarna

 Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Underlätta för landsbygdsföretagare

Bättre ekonomiska förutsättningar för de gröna näringarna

Regelförenkling och myndighetskontakter

Nationell livsmedelsstrategi

Fiskepolitik

Stärk det svenska fisket och vattenbruket

Jakt och viltvård

Viltmyndighet och jaktmyndighet

En hållbar jakt skapar jobb på landsbygden

Stärk skogens roll i svensk tillväxt

Nationellt skogsprogram

Regelförenkling

Skydd av skog

Ett gott djurskydd inom hela EU

Antibiotikaanvändning inom EU:s djurhållning

Minst motsvarande svenska djurskyddsregler vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-07 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)
Behandlas i betänkande (19)