Stärk diskrimineringslagen och rätt till hjälpmedel

Motion 2021/22:1759 av Elin Gustafsson (S)

av Elin Gustafsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur diskrimineringslagstiftningen kan stärkas så att skattefinansierade hjälpmedel kan användas fullt ut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För de flesta av oss är det en självklarhet att vi kan röra oss fritt i vårt samhälle, men det är inte en självklarhet för alla. Personer med ledarhundar, servicehundar, assistanshundar m.m. Dessa personer nekas ibland att komma in på många olika platser som till exempel gym, köpcentrum, restauranger och att åka färdtjänst. Anledningen som ofta anges är att man vill skydda allergiker. Här kan man tycka att dessa personer skulle skyddas av diskrimineringslagen men så är inte fallet. Diskrimineringslagen har inte reglerat särskilda företeelser i samhället som exempelvis ledarhundar, utan förlitar sig på generella skrivningar som ska tillämpas i det enskilda fallet. I lagstiftningen har man inte velat skriva in olika exempel, situationer och platser där diskriminering inte får förekomma. Man menar att diskriminering måste prövas från fall till fall. Det som är olyckligt i detta fall är att det inte finns någon rättspraxis på området.

Diskrimineringsombudsmannen har hittills inte drivit något fall rörande assistans- och ledarhundar till domstol. Diskrimineringsombudsmannens huvudinriktning är inte längre att driva ärenden i domstol utan att genomföra tillsynsutredningar. En tillsynsutredning avslutas i de flesta fall med ett tillsynsbeslut med Diskrimineringsombudsmannens bedömning. Diskrimineringsombudsmannen förutsätter sedan att den aktuella verksamhetsutövaren frivilligt rättar sig efter bedömningen. Detta är inte tillräckligt, ett hundratal klagomål har kommit in till Diskrimineringsombudsmannen. Men hittills har inte Diskrimineringsombudsmannen gått till domstol med ett enda av dessa fall. Det har med andra ord inte prövats juridiskt. När det gäller diskriminering av personer med funktionshinder så skriver Diskrimineringsombudsmannen att det saknas tillräcklig kunskap och forskningen är begränsad. Bara en liten del anmäls och man tror att mörkertalet är stort. Diskrimineringslagen behöver stärkas för att denna utsatta grupp också ska kunna röra sig fritt i samhället. I till exempel Norge och Finland finns lagstiftning som garanterar att det skattefinansierade hjälpmedlet ledarhund kan användas fullt ut.

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)