Stärk äldres tandhälsa

Motion 2018/19:1094 av Anders Österberg (S)

av Anders Österberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äldres tandhälsa och om att göra en översyn av hur äldres tandhälsa kan stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pensionärernas riksorganisation (PRO) har låtit göra en telefonundersökning bland drygt tusen pensionärer, som visar att en av tio avstod från att besöka tandvården, trots att de hade behov av detta. Bland dem som har en årsinkomst under 250000 kronor avstod nästan en av fyra.

Hälften av dem som har låtit bli att uppsöka tandvården angav att det var av ekonomiska skäl. Enligt PRO motsvarar detta 150000 personer. Andra vanliga skäl var ”annat” eller att man drar sig för att gå till tandläkaren.

Undersökningen visar dock att de flesta pensionärer är nöjda med sin munhälsa. Åtta av tio tillfrågade svarade att de har en bra eller mycket bra tandhälsa, men denna siffra är lägre, 73 procent, för personer med låg inkomst.

Därför vore det önskvärt att en översyn gjordes för att tandvården ska göras mer jämlik och tillgänglig för fler – om möjligt avgiftsfri.

Anders Österberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)