Städning av nedskräpade kuststränder och marint skräp

Motion 2011/12:MJ418 av Åsa Torstensson (C)

av Åsa Torstensson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ansvarsfördelningen mellan kommun och stat när det gäller marint skräp och städning av nedskräpade kuststränder.

Motivering

Sverige har en mycket lång kust med öppna stränder rakt mot öppet västerhav. Det stormar ofta på Västerhavet och resultatet av vad dessa häftiga vågors färd mot land möter vi varje höst och vår i form av uppspolat marint skräp på stränderna. År efter år ser det lika bedrövligt ut. Eftersom skräpet oftast är lätt identifierat med tydliga avsändare är det lätt att förstå att det inte är skräp som slängts på stränderna av vanliga från land kommande nedskräpande turister eller kommuninvånare. Nej det är marint skräp med internationell avsändare som hivats i havet från fartyg på internationellt vatten eller förts med strömmarna via tidvattnets skiftningar. Det kan i mångt och mycket liknas vid hur den olja som med strömmar och vågor under hösten 2011 flutit in mot västkusten. Däremot uppstår nu en intressant ansvarfördelning mellan stat och kommun eftersom det är skillnad på skräp och skräp. Skräp tolkas enligt gammal lag som kommunalt ansvar utifrån aspekten att det handlar om vanlig renhållning och vardaglig nedskräpning, vilket mycket riktigt är kommunens ansvar men kan knappast jämföras med den stora mängd marint skräp som från stora vida haven flyter i land på västkusten år ut och år in. Därför behövs en översyn av ansvar och kostnader på nationell nivå för städning av nedskräpade kuststränder likaväl som det krävs ett nationellt initiativ för att föra upp samma problematik med ansvar för marint skräp på den internationella agendan. Det gäller att finna en långsiktigt lösning vad avser finansiering av städning av stränder men också internationella insatser och initiativ från statens sida så att vi får en lagstiftning som stöder natur- och miljövårdens mål att det är förbjudet att skräpa ned och förorenaren betalar. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2011

Åsa Torstensson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)