Sprinklers i Södra länken i Stockholm

Motion 2022/23:1089 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om installation av sprinklers i Södra länken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avstängning av Södra länken i Stockholm sker ofta vid stillastående köer. Det är helt och hållet en säkerhetsfråga eftersom det saknas sprinklers i tunneln för att kunna hantera bränder. Man måste kunna säkerställa att det inte är för många fordon i tunneln samtidigt. Detta ställer naturligtvis till problem för många delar av stadens trafik när tunneln är full och infarter stängs av, vilket leder till kaos på många ställen.

 

När Södra länken byggdes installerades aldrig sprinklers, vilket i sig är märkligt, men viktigast nu är att problemet löses. Nu när vi får fler och fler elbilar på våra vägar är det än viktigare att kunna ha bra beredskap för att snabbt kunna kyla ner om ett brinnande batteri får termisk rusning. Frågan har utretts men ännu är inget åtgärdat dessvärre.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att installation av sprinklers i Södra länken skyndsamt ska göras och tillkännager det till regeringen.

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)