Sprinkler i alla äldreboenden

Motion 2008/09:Fö201 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sprinklersystem i alla äldreboenden.

Motivering

I Växjö har man beslutat att montera in sprinklersystem i alla äldreboenden. Det är ett bra beslut. Samma beslut borde man tvinga alla andra kommuner att införa.

Stockholm den 17 september 2008

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)