Språkkunskap för medborgarskap

Motion 2018/19:761 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskaper i det svenska språket för att beviljas medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kunskap och kompetens är inträdesbiljetten till arbetsmarknaden, och den kanske viktigaste kunskapen är förmågan att förstå och göra sig förstådd på svenska. Att flyktingar eller invandrare inte lär sig svenska tillräckligt bra är ett allvarligt samhällsproblem. Utan kunskaper i svenska blir det svårt att bli delaktig i samhället, påverka sina egna livsförhållanden eller att kommunicera med exempelvis förskola, skola och äldrevård. Det kan även bli svårt att upplysa sig om vilka rättigheter och skyldigheter man har i det svenska samhället. Saknas förmågan att kommunicera på svenska är risken överhängande att hamna utanför både arbetsmarknad och samhälle. Att delta i SFI, eller på annat sätt lära sig och uppnå en godkänd nivå av svenska, bör därför vara ett baskrav för att beviljas medborgarskap. Kravet blir en drivkraft för den som permanent vill bo och leva i Sverige att lära sig svenska och därigenom bli en del av det svenska samhället.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)