Språkkunskap för färdtjänstpersonal

Motion 2021/22:3158 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av språkkunskap för färdtjänstpersonal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kunna språket i det land man lever och arbetar är alltid av godo. Däremot kan det finnas olika arbeten och sammanhang som kräver mer eller mindre goda kunskaper i det svenska språket. I vissa yrken är personen man arbetar tillsammans med eller utför ett uppdrag åt i sådan ställning att det är av allra största vikt att man kan kommunicera och känna sig trygg med hur uppdraget utförs. Färdtjänst är ett exempel på ett sådant sammanhang. Att antingen via LSS som ung få beslutet som gör att jag kan förflytta mig utan mina vårdnadshavare runt om i samhället eller som äldre när möjligheten inte längre finns att framföra ett eget fordon. Den som har rätten till färdtjänst har många gånger ett ökat behov av den medmänskliga kontakt en resa med färdtjänsten innebär och det är då av allra största vikt att man kan kommunicera på ett får båda parter tryggt sätt. I legitimationen för taxi som används till färdtjänst bör ett godkänt språkprov biläggas för att få utföra arbeten i färdtjänst. 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)