Splittring av asylsökande familjer

Motion 2005/06:Sf406 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att asylsökande familjer inte skall splittras.

Splittring av asylsökande familjer

Det har kommit till min kännedom att Migrationsverket på ett synnerligen inhumant sätt har splittrat en asylsökande familj som består av två statslösa palestinska män genom att inte behandla deras ansökningar gemensamt trots att männen har ett kärleksförhållande.

Migrationsverket har även valt att placera de två männen på olika flyktingförläggningar i stället för att låta dem leva tillsammans. Migrationsverkets hantering av männens begäran har JO-anmälts. Migrationsverket särade helt på paret genom att skicka tillbaka en av männen till Norge där han först sökt asyl men fått avslag. Anledningen till att männen var tvungna att fly och söka skydd från förföljelse i vårt land är att de fick problem i Syrien när deras kärleksrelation upptäcktes. I Syrien är homosexualitet förbjudet enligt lag. Männen riskerar att drabbas av hedersrelaterat våld från sina familjer samt att straffas av myndigheterna i Syrien om de tvingas att återvända dit. Det är orimligt och diskriminerande att svenska myndigheter behandlar asylsökande familjer på olika sätt beroende på familjemedlemmarnas sexuella läggning. Regeringen bör därför ge direktiv till Migrationsverket att asylsökande familjer inte ska splittras. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)