Spelreklam och spelmissbruk

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning vilket det tidigare klassades som. Därmed kan spelmissbruk jämställas med alkohol- och narkotikaberoende.

Men trots det har kommunerna bara ansvar för att hjälpa missbrukare som är beroende av en substans, spelberoende kan bara få hjälp av kommunen om deras spelande är patologiskt. Många spelmissbrukare upplever att det är svårt att få hjälp.

Man räknar med att cirka två procent av befolkningen har spelproblem. Ytterligare fyra procent är i riskzonen för att utveckla spelproblem. Bland unga män under 25 år har var tionde spelproblem. Missbruket kan grundläggas så tidigt som i tioårsåldern och därefter fortsätta livet ut.

Spelmissbruk kan vara lika förödande som missbruk av narkotika, alkohol eller tobak. Missbrukaren spelar ofta bort allt och kan även hamna i kriminalitet för att få in pengar. Många förlorar både arbete, familj och sin frihet. Självmordsfrekvensen är betydligt högre än för genomsnittet i befolkningen. Även missbrukarnas familjer får sina liv sönderslagna.

Mot bakgrund av detta är det mycket oroväckande att spelreklamen exploderat på senare år. Detta riskerar att öka spelmissbruket. Reklamen finns överallt: utomhus, i tv, i tidningar, på nätet, på idrottsevenemang i form av sponsring och så vidare. Det rör sig ofta om aggressiv marknadsföring, bland annat användning av redaktionell text i helsidestidningsannonser.

Värst är de utländska spelbolagen, som via nätet och tv kan kringgå svenska lagar och regler. Det förekommer till exempel marknadsföring av spel på kredit, vilket är förbjudet i Sverige.

En utredning arbetar nu med frågan om licensiering av spel samt hur man i framtiden ska kunna kontrollera olicensierade aktörer och eventuellt införa ytterligare krav på marknadsföring av spel och lotterier.

Regeringen bör i framtiden överväga förändring av regelverket, utifrån det som kommer fram i utredningen och de problem som finns på området. Frågan om begränsning av spelreklam bör också drivas på EU-nivå, för att komma åt de aktörer som marknadsför spel via utländska tv-kanaler och internet.

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Jörgen Hellman (S)

Kent Härstedt (S)

Laila Naraghi (S)

Shadiye Heydari (S)

Thomas Strand (S)

Phia Andersson (S)

Hanna Westerén (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)