Spel på s. k. enarmade banditer

Motion 1986/87:Kr406 Sten Andersson i Malmö och Ewy Möller (m)

Sten Andersson i Malmö och Ewy Möller (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1986/87 :Kr406

Sten Andersson i Malmö och Ewy Möller (m)
Spel på s. k. enarmade banditer

År 1979 förbjöds spel på s. k. enarmade banditer. Orsaken till förbudet var
främst negativa sociala skäl. Det påstods att många människor hamnade i
social misär på grund av spel på enarmade banditer där eventuella vinster
utbetalades direkt i kontanta pengar. Till saken hör att enarmade banditer till
största delen fanns på restauranger med utskänkningstillstånd.

År 1986 startade det statliga Trisslotteriet, där eventuella vinnare får en
vinst upp till 1 000 kr. utbetald vid försäljningsstället. Trisslotterna distribueras
en gång per månad och har varje gång sålts i ett antal överstigande fyra
miljoner lotter. Enligt Penninglotteriet i Visby förelåg till novemberutsändningen
1986 beställningar från försäljningsställena på runt nio miljoner
lotter.

Till skillnad från de enarmade banditerna, som till stor del fanns på
restauranger med utskänkningstillstånd, säljs Trisslotter av Penninglotteriets
kommissionärer. Detta betyder att drygt 8 000 kiosker, tobaksaffärer m.fl.
säljer Trisslotter. Trisslotternas popularitet har gjort att de på många
försäljningsställen snabbt blivit utsålda. Det har t. o. m. talats om köer före
öppningsdags utanför tobaksaffärer.

I och med införandet av Trisslotteriet kan det förmodas att de sociala skäl
som anfördes, då de enarmade banditerna förbjöds, ej längre existerar. Med
tanke på den breda försäljningskedja, vilken står bakom försäljningen av
Trisslotter borde, om situationen varit likartad med den som rådde 1979,
Trisslotternas negativa sociala effekter vida överstiga de enarmade banditernas.

Då så uppenbart inte är fallet i och med ett tillåtande av Trisslotteriet finns
det enligt vår uppfattning inget skäl för att inte åter tillåta spel på enarmade
banditer.

Hemställan

Mot bakgrund av det anförda hemställs

att riksdagen beslutar upphäva förbudet mot spel på enarmade
banditer.

Stockholm den 15 januari 1987

Sten Andersson (m) Ewy Möller (m)

i Malmö