Specialdomstol för mark- och miljömål

Motion 2019/20:1220 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)

av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att undersöka möjligheten att inrätta en specialdomstol för mark- och miljömål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mark- och miljööverdomstolen har svårt att rekrytera domare med gedigen erfarenhet av miljörätt. Orsaken är att de sökande inte garanteras något arbete med miljöfrågor, utan att de kan hamna på vilken avdelning som helst på Svea hovrätt. Det menar bland andra Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Resultatet blir en olycklig situation där miljökompetensen riskerar att urholkas på Mark- och miljööverdomstolen, landets högsta rättsliga instans på sitt område, vars uppgift är att bilda rättspraxis och vara ledstjärna för myndigheter och landets fem miljödomstolar.

En lösning skulle kunna vara att undersöka möjligheten att avskilja Mark- och miljööverdomstolen från hovrättsorganisationen och istället skapa en specialdomstol för dessa frågor.

 

 

Magnus Manhammar (S)

Heléne Björklund (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)