Spärr för många fordon

Motion 2021/22:730 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en spärr för hur många fordon en individ kan registrera i fordonsregistret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fordonsmålvakter, eller bilmålvakter som de också kallas, är alltjämt ett problem. Det är personer som går med på att registreras som ägare till fordon istället för fordonens riktiga ägare. På så vis slipper fordonets riktiga ägare betalningsansvar för fordons­relaterade skatter och avgifter eftersom den registrerade ägaren (fordonsmålvakten) är betalningsskyldig. Fordonsmålvakten betalar aldrig skatter eller avgifter och staten går därmed miste om stora intäkter. Enligt Kronofogden var det sammanlagda skuldbelop­pet för de fordonsrelaterade skulderna nästan 1,9 miljarder kronor i början av 2016.

Regeringen bör överväga att införa en spärr för hur många fordon en individ kan registrera i fordonsregistret. Genom att införa en gräns för hur många fordon en enskild person får ha så kan myndigheter snabbare få koll på när individer utnyttjas som mål­vakter. Gränsen skulle innebära att när man når upp till gränsen på exempelvis 10 fordon så kan man inte längre registrera nya fordon innan man ansökt om höjd gräns. I samband med behandling av sådan ansökan har myndigheten möjlighet att göra en bedömning om det handlar om legitima skäl eller om det handlar om målvakter.

Joakim Järrebring (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)