Spårbyte för fler

Motion 2018/19:601 av Maria Ferm (MP)

av Maria Ferm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på styrkt identitet vid spårbyte och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge alla asylsökande rätt att arbeta under asylprocessen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan många asylsökande arbeta under asylprocessen. Det finns dock hinder för personer att arbeta under asylprocessen och därutöver hinder för personer som har möjlighet att arbeta att sedan byta spår vid ett avslag och istället ansöka om arbetstillstånd, ett s.k. spårbyte.

För att få undantag från kravet på arbetstillstånd (AT-UND) krävs att den asylsökande medverkar till att klarlägga sin identitet. Om personen sedan arbetat under minst 4 månader under tiden som asylsökande kan personen, om hen får avslag på asylansökan, byta spår och ansöka om arbetstillstånd. Denna regel har funnits sedan länge och är mycket rimlig eftersom personer som etablerat sig i Sverige, som redan jobbar och bidrar, inte bör utvisas. För att kunna byta spår krävs dock styrkt identitet, dvs ett högre krav på identitet än vad som krävs för att arbeta under asyltiden. Detta innebär att personer som har haft rätt att arbeta under hela asylprocessen och som har arbetat 4 månader eller mer, ändå utesluts från möjligheten att byta spår eftersom de inte kan styrka sin identitet (något som inte krävs för att få uppehållstillstånd för bland annat skyddsbehövande). Denna brist gör att personer som skulle kunna fått stanna och arbeta här istället tvingas lämna landet. Detta är orimligt. Alla asylsökande bör få arbeta från dag ett och id-krav ska inte hindra möjligheten till spårbyte. Kravet på styrkt identitet vid spårbyte bör tas bort.

Maria Ferm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)