Sommartid året om

Motion 2017/18:1790 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa sommartid året om och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ungefär 70 länder i världen växlar mellan sommar- och vintertid. I Sverige infördes sommartid på prov 1916 men det avbröts efter protester. Sedan 1980 växlar vi höst och vår i Sverige. Idén med att skruva fram klockan uppstod redan 1784 när uppfinnaren Benjamin Franklin ville spara på stearinljusen. Inom EU börjar och slutar sommartiden vid samma tidpunkt. 

Motiveringen till tidsomställningen var ursprungligen att spara energi, vilket det rimligen bör gå att hitta effektivare metoder för att göra. Enligt en sammanställning från 1999 av EU-kommissionen är besparingen högst marginell, 0,3 procent. Det finns väldigt lite som talar för att siffran i dag skulle vara annorlunda.

Forskning från Karolinska institutet visar att omställningen av klockan orsakar ett påslag av stress, vilket i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt och därmed också dödsfall. Vi har alltså en årligen återkommande händelse där enskilda individers hälsa och i värsta fall liv riskeras. Visserligen ”räddas” liv när klockan ställs om till normaltid i oktober, men nettoeffekten blir negativ som helhet. Exakt hur den ökade stressen slår mot dödligheten i andra sjukdomar är fortfarande okänt.

För de allra flesta så är tidsomställningen något man kan hantera, men för deprimerade personer och personer med hjärtfel kan den här övergången vara farlig. Småbarn och deras föräldrar brukar ha en besvärlig tid i anslutning till övergången. Det tar upp till flera veckor innan den biologiska klockan anpassat sig. Med sommartid året om så skulle vi få ljusare eftermiddagar även under vinterhalvåret.

Med mycket marginell energisparande effekt och med de negativa hälsoeffekter som forskningen visar, finns skäl för att sluta med tidsomställning vår och höst. Vi anser att det finns goda skäl att det ska vara sommartid som ska gälla året om, men viktigast är att sluta ändra tiden. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

Annika Qarlsson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)