Sommartid året om

Motion 2016/17:64 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa sommartid permanent i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 1980 har svenskarna rabblat minnesregler liknande På våren ska utemöblerna plockas fram, på hösten ska de tillbaka in i förrådet för att komma ihåg om klockan ska ställas fram en timme eller dras tillbaka lika mycket.

För många upplevs tidsomställningen mest som en smula besvärlig. En gång om året innebär det kanske sovmorgon och en gång om året att bussen till jobbet redan gått när man kommer till hållplatsen. För vissa innebär det dock en hälsorisk. Det stresspåslag som den här timmen mellan sommartid och normaltid innebär ökar risken för hjärtinfarkt och dödsfall. En svensk undersökning har visat att omkring trettio svenskar dör varje år i hjärtinfarkt i och med bytet till sommartid.
Allra svårast är omställningen för exempelvis blinda som inte har samma koppling till klockan som seende och äldre.

Man har också sett en ökad olycksfrekvens i samband med tidsomställningen, både i trafiken och på arbetsplatser. För den som har djur ställer den här timmen fram och tillbaka också till det då det inte bara går att tala om för en ko att mjölkning och mat kommer dröja en timme eftersom vi människor fått för oss att klockan är fem och inte sex på morgonen.

Undersökningar visar att de flesta svenskar gärna skulle slippa att ställa om klockan och istället gå över till sommartid permanent. Tanken med tidsomställningen var ursprungligen att spara energi. Detta bör det gå att hitta andra, effektivare metoder för att göra. Det finns också undersökningar som säger att omställningen är direkt kontraproduktiv ut energibesparingssyfte då behovet av både uppvärmning och luftkonditionering ökar. Sverige bör därför gå över till sommartid permanent.

Christina Örnebjär (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-21 Granskad: 2016-09-26 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)