Sommar-OS till Stockholm

Motion 2005/06:Kr393 av Britta Lejon m.fl. (s)

av Britta Lejon m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheterna att arrangera sommar-OS i Stockholm.

Motivering

Sverige är en nation som vår storlek till trots lyckas väl inom många olika idrotter. Många har inspirerats och glatts åt våra framgångsrika idrottsstjärnors bragder på idrottsarenor världen över.

Runtom i Sverige är barn och ungdomar många timmar på fotbollsplaner, i simhallar och på inomhusarenor. Många sena vardagskvällar och tidiga helgmorgnar är stora delar av Sverige upptaget med idrott i alla dess former. Generationer av ideellt arbetande idrottsledare ger ovärderliga kunskaper och erfarenheter åt många, många svenska barn och ungdomar.

Sverige är bra på att arrangera stora mästerskap. Det har vi visat tidigare när vi fått chansen. Men det var länge sedan Sverige arrangerade det största av alla idrottsevenemang, sommar-OS.

Att arrangera OS kräver mycket av värdnationen och framför allt av staden som skall stå som värd. OS-arrangemangen har blivit alltmer påkostade och berättigad kritik har framförts mot dessa överdrifter. Men att arrangera OS innebär inte bara en massa arbete och kostnader för arrangören. Det medför också oerhört mycket positivt. Staden får draghjälp som turist- och evenemangsstad. Värdskapet skapar kraftsamling och framtidstro. Rätt använt kan ett värdskap för OS ge en vitamininjektion och ökade tillväxtmöjligheter för en stad eller en hel region.

Ett värdskap för OS borde vara naturligt för en idrottsälskande nation som Sverige. Det kan knappast finnas någon bättre stad än Stockholm att ha ett sommar-OS i.

Många goda skäl talar för att Stockholm borde ansöka om OS. Det finns i dag också en uppslutning över de partipolitiska gränserna för en ansökan. För att inte störa Åres kandidatur som arrangör av vinter-OS har man dock avvaktat med dessa planer. Sedan regeringen i somras avstod från att stödja Åres kandidatur finns det inte längre någon sådan risk att ta hänsyn till. För att kunna arrangera ett OS är det nödvändigt att Stockholm får stöd från regeringen.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer undertecknade att regeringen låter se över förutsättningarna för att stödja Stockholm som arrangör av sommar-OS.

Stockholm den 5 oktober 2005

Britta Lejon (s)

Christina Axelsson (s)

Eva Arvidsson (s)

Cinnika Beiming (s)

Christer Erlandsson (s)

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)