Socialpolitik

Motion 2006/07:So332 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:So332

av Lars Ohly m.fl. (v)

Socialpolitik

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Socialtjänstens insatser för arbetslösa 4

4.1 Kooperativ för egenmakt 5

4.2 Socioekonomiska bokslut 6

4.3 Främja de sociala arbetskooperativen 7

4.4 Lagen om offentlig upphandling 8

5 Mäns våld mot kvinnor 8

6 Våld i samkönade relationer 10

7 Hemlöshet 12

8 Barns bästa 13

8.1 Barnkonventionen vid beslut om ekonomiskt bistånd 14

8.2 Barns och ungas ekonomi 15

8.3 Hem för vård och boende (HVB) 15

8.4 Socialtjänstens vårdnadsutredningar 16

8.5 Länsstyrelsens tillsyn över socialtjänsten 17

9 Kommission för barnhemsbarnen 18

10 Samhällsnyttiga organisationer 18

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)