Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2009/10:N475

av Mona Sahlin m.fl. (s)

Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi

s81019

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning och sammanfattning 4

Regionalpolitikens nya spelplan 6

Den ekonomiska tillväxtens geografi 6

Globalisering och regionernas utveckling 9

De svenska regionerna i ett internationellt perspektiv 11

Den demografiska utmaningen 13

Befolkningsutveckling och flyttmönster 13

Arbetspendling – ett kraftfullt alternativ till flyttar 16

Kompetens och innovationsförmåga 17

Infrastruktur och kommunikationer 19

Storstadsutveckling 21

EU-programmen 23

Grundläggande samhällsfunktioner 24

Trygghet i en föränderlig värld 25

En likvärdig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)