Sociala företag vs det privata näringslivet

Motion 2021/22:740 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man utreder hur vi utvecklar sociala företag utan osund konkurrens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag personer som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Detta försöker många kommuner ofta i samarbete med AF att hantera tillsammans med föreningar eller andra engagerade personer som startar upp och driver sociala företag. Dessa företag finns ofta inom servicenäringen.

I den bästa av världar är detta en vinn, vinnsituation för kommunen, den enskilde och näringsidkaren men tyvärr händer det också att sociala företag etablerar sig på en marknad där det redan finns ett privat företag som utför den tjänst som det sociala företaget gör. I dessa fall uppstår en situation av illegal konkurrens där ett företag om än behjärtansvärt konkurrerar ut ett annat företag med hjälp av statligt och kommunalt stöd.

Detta kan man hantera genom att vi arbetar för att fler företag anställer personer som är långt borta ifrån arbetsmarknaden via de anställningsstöd som finns inom AF eller att man ser över regelverken så att sociala företag inte får möjlighet att konkurrera på en marknad där det redan finns ett fungerande näringsliv.

Ingen är motståndare till att vi får fler i jobb, ingen är heller motståndare till att staten, kommuner, civilsamhälle och näringsliv samverkar för att få fler i jobb men det kan inte vara så att det statliga stödet resulterar i att andra tvings i konkurs. Regeringen behöver därför utreda hur vi kan effektivisera arbetet med anställningsstöd samt stöd till civila företag.

Magnus Jacobsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)