Social ekonomi

Motion 2013/14:N210 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Sammanfattning

I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris behövs en kraftsamling för att finna lösningar som har framtiden för sig. Det gäller särskilt när de politiska verktygen används på ett sådant sätt att klyftorna drastiskt fördjupas mellan grupper av människor. Alltfler hamnar av olika anledningar vid sidan om arbetsmarknaden och en väl fungerande vardag, vilket leder till att klyftor och motsättningar mellan människor i samhället ökar. Det är bland annat mot den bakgrunden Miljöpartiet de gröna tar avstånd från den borgerliga regeringens politiska inriktning.

Miljöpartiet anser att det är viktigare än någonsin att politiken moderniseras och på allvar tar sig an uppdraget att underlätta för en breddad och mer utvecklad ekonomi som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)