Social bostadspolitik för ett hållbart samhälle

Motion 2009/10:C390 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:C390

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Social bostadspolitik för ett hållbart samhälle

mp701

Innehållsförteckning

Inledning 8

Solidariska principer grunden för grön bostadspolitik 8

Mål för bostadspolitiken 9

Bostad – en mänsklig rättighet 10

Dags att leva upp till åtagandet 10

Ökad flexibilitet i bostadsutbudet 10

Finsk stiftelseform – en förebild 11

Skydda barn från vräkning 12

Bostaden – inte vilken handelsvara som helst 12

Ett hem är ett hem 12

Hyresnämnderna behöver ett bättre regelverk 13

Planering för en hållbar framtid 14

Med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som grund 14

Utmaningarna ger nya möjligheter 15

Transporter 15

Byggande med social hänsyn 15

Eget boende en självklarhet 16

Barn-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (70)