Snusförbud på arbetstid

Motion 2016/17:104 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det olämpliga i att arbetsgivare inför snusförbud på arbetstid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Alltfler offentliga arbetsgivare har de senaste åren beslutat om strikta policys avseende tobak. Dessa innefattar dels förbud mot att röka på arbetstid, men inte sällan innebär det ett totalt förbud mot all form av tobak. Detta finns det ingen saklig grund för, utan är förbud som tillkommer av moraliska skäl.

Att vi ska röka mindre är lovvärt, eftersom skadorna det renderar är väl belagda. I Sverige har vi en politisk konsensus kring en restriktiv politik, där vi genom punktskatt och förbud mot reklam, i kombination med andra åtgärder, försöker begränsa och minska rökningen bland befolkningen.

Att på motsvarande sätt arbeta mot alla former av tobak ter sig inte lika klokt. Den som snusar på arbetstid behöver inte likt rökaren ta en paus i anspråk. Till skillnad mot rökning, så renderar snusning inget besvär med gifter i utandningsluften, på det sätt som passiv rökning innebär.

Det finns inga belägg för att snusning skulle ha hälsovådliga effekter. Det finns ingenting som styrker att snusare skulle ha högre sjukfrånvaro eller vara mindre effektiva på jobbet. Det finns helt enkelt inga skäl att man inte ska få snusa på en arbetsplats.

Att reglera huruvida anställda ska få snusa på sin arbetstid, är ett ingrepp som inte kan motiveras med annat än moralism. För offentliga arbetsgivare borde detta inte tillåtas.

Jag föreslår därför att riksdagen ger regeringen tillkänna som sin mening det olämpliga i att arbetsgivare inför snusförbud på arbetstid.

 

 

Rasmus Ling (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-27 Granskad: 2016-09-28 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)