Snabbare implementering av BK4

Motion 2021/22:1375 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda implementeringen av BK4-vägar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta även 90 tons bruttovikt på delar av det svenska vägnätet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har nedprioriterat skötsel och ombyggnad av svenska vägar. 130 mil statlig väg har fått sänkt hastighet till följd av bristande underhåll. I sin infrastrukturpolitiska proposition har regeringen underfinansierat skötsel av våra vägar. Det fattas 20 miljarder för att ens bibehålla nuvarande, bitvis undermåliga, standard.

De flesta är idag överens om att färre fordon som kan transportera tyngre gods skulle leda till mindre klimatpåverkan, minska transportkostnaderna och dessutom vara bra för den svenska konkurrenskraften. Moderaterna har länge förespråkat längre och tyngre fordon och 2018 blev det äntligen tillåtet att köra lastbilar med 74-tons bruttovikt på det allmänna vägnätet, det vill säga på de vägar som klassificeras som BK4-vägar. Trafikverket arbetar sedan dess med att implementera BK4-vägar runt om i landet och enligt deras plan ska 70-80 procent av vägnätet klara tung trafik år 2029. Detta är en viktig förstärkning av det svenska vägnätet och många gånger handlar det om att bärighetsförstärka broar för att kunna klassificera vägen som en BK4-väg. Problemet är dock att det inte går tillräckligt snabbt. Förutom att ge klimatvinster och stärka industrins konkurrenskraft behövs en förstärkning av våra vägar för att vi ska klara vår beredskap så att de klarar bära tunga militärfordon. Regeringen behöver därför öka farten vad gäller implementeringen av BK4-vägar.

I vårt grannland Finland gick implementeringen av tyngre lastbilar snabbare och sedan 2013 har det i Finland varit tillåtet för 76-tonslastbilar med mycket goda resultat vad gäller minskade koldioxidutsläpp och lägre kostnader. I Finland är det också tillåtet att på vägarna köra lastbilar som får transportera 90 ton. Även i Sverige finns det vägar där Trafikverket meddelat dispens om att tillåta transporter för 90 ton bruttovikt, men det är som sagt bara vissa vägar och på tillfälliga dispens. Sverige är ett långt och stort land där ett fungerande transportsystem är avgörande för industri och handel. När väl våra vägar är klassificerade som BK4-vägar är det rimligt att ändra så att det blir tillåtet att även transportera fordon för 90 ton bruttovikt på dessa vägar.

Jessika Roswall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)